Betaling en financiering

Betaling en financiering

Binnen de Univeste onderhoudsovereenkomst is het mogelijk om de uitgevoerde, maar nog niet betaalde werkzaamheden voor te financieren. Zo biedt Univeste kwaliteit, budgetzekerheid, vaste servicelasten waardoor extra bijdragen verleden tijd zijn.

Het MJOP is gemaakt, alle woonwensen zijn verwerkt en de kosten van uitvoering zijn bekend. Dan rijst de vraag hoe de werkzaamheden gefinancierd gaat worden. Want meestal zijn de kosten van herstel en de aanwezige wensen groter dan dat de VvE in kas heeft. Het verhogen van de servicelasten brengt wel geld in het laadje, maar helpt niet direct. Het vragen van een eenmalige bijdrage aan de eigenaren is een optie, maar vaak praktisch niet haalbaar. Univeste heeft hiervoor de oplossing. In samenwerking met Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V (ca-cf) heeft Univeste een uniek en exclusief betaalplan ontwikkeld.

Betaalplan
Door het opstellen van het MJOP zijn de kosten tot uiting van uitvoering bekend geworden. Univeste verwerkt de kosten in het betaalplan. Hierbij wordt indien mogelijk ook gelijk de inbreng vanuit het reservefonds Groot Onderhoud verwerkt. Dankzij het betaalplan worden de piekuitgaven genivelleerd tot een vast abonnementsbedrag per maand. U krijgt de woonwensen uitgevoerd en uw complex tot 15 jaar gegarandeerd onderhouden en betaald hiervoor een vast abonnementsbedrag. Dit abonnementsbedrag past binnen de servicelasten die u toch al betaald.

Onderhoudsrekening openen
Ribank opent voor u VvE een onderhoudsrekening. Alle betalingen voor de uitgevoerde werkzaamheden worden vanaf deze rekening betaald. Maandelijks stort u het abonnementsgeld op deze rekening. Na afloop van het onderhoudsabonnement is er net zo veel uitbetaald als dat er bij u aan abonnementsgeld is geïncasseerd en vervalt automatisch het abonnement. Uiteraard kunt u vervolgens een nieuw abonnement afsluiten.

Grafiek: vaste servicekosten met een Univeste Onderhoudsabonnement


Grafiek: vaste servicekosten met een Univeste Onderhoudsabonnement

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van het financiële plan van Univeste

  • uitvoering MJOP wordt financieel mogelijk;
  • geen concessie aan kwaliteit vanwege geldgebrek;
  • storting door eigenaars niet nodig;
  • liquiditeit van de VvE verbetert lopende het abonnement;
  • budgetzekerheid.

Mocht u vragen hebben over de financiering van het onderhoud van uw complex, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar stap 5: Onderhoudsovereenkomst > 

Terug