Intakegesprek

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek inventariseert Univeste samen met u de huidige staat van onderhoud, de financiële huishouding van de VvE en brengt Univeste op basis van gedane kennis en ervaring ideeën in. Hierbij wordt ook gekeken naar de omgeving. 

Het geheel van huidige situatie en de woonwensen is de uitgangspositie voor het opstellen van de meerjarenonderhoud- en investeringsbegroting. Vanuit het woonwensenmodel vindt er een technische inspectie plaats waarbij alleen relevante zaken worden belicht. Na de technische inspectie wordt op basis van Univeste’s kennis en onderliggende externe aanbiedingen de Meerjarenonderhoud- en investeringsbegroting opgesteld.

Mocht u vragen hebben over het intakegesprek, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Of vraag direct een intakegesprek aan.

Ga naar stap 2: Woonwensen > 

s7zhuix