Onderhoudsovereenkomst

Onderhoudsovereenkomst

In de Univeste Onderhoudsovereenkomst wordt de uitvoering en kosten van het opgestelde MJOP contractueel vastgelegd tussen de VvE en Univeste. 

Samen met het bestuur van de VvE worden de woonwensen bepaald. Vervolgens maakt Univeste, met inachtneming van deze wensen, de meerjarenonderhoudsplanning. De kosten van het (uitgesteld) onderhoud over een periode van 10 tot 15 jaar worden exact in kaart gebracht. 

Betaling onderhoud
Univeste zet de kosten van het MJOP in een betaalplan, waarbij u een  maandelijks een vast bedrag gedurende de looptijd van de overeenkomst betaalt: “Univeste’s betaalplan”.  Wanneer u gebruik maakt van het betaalplan betaalt de VvE maandelijks een vast abonnementsbedrag. U opent uw eigen onderhoudsrekening bij Ribank. Deze staat op naam van de vereniging. Alle betalingen voor de uitgevoerde werken worden vanaf deze rekening betaald. Maandelijks stort u het abonnementsgeld op deze rekening. U kunt er (deels) ook voor kiezen om geplande werkzaamheden jaarlijks met Univeste af te rekenen.

Op deze manier kunnen zowel de woonwensen als het benodigde onderhoud door de jaren heen worden gerealiseerd, zonder eenmalige bijdragen van bewoners of substantiële servicelasten verhogingen. Meer informatie hierover vindt u bij stap 4: betaling en financiering.

Verlengen overeenkomst
Na afloop van het onderhoudsabonnement is er net zo veel uitbetaald als dat er bij u aan abonnementsgeld is geïncasseerd en vervalt automatisch het abonnement. Uiteraard kunt u vervolgens een nieuwe overeenkomst afsluiten.

Mocht u vragen hebben over het Univeste onderhoudsabonnement, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar stap 6: Uitvoering MJOP  > 

Terug