Opstellen MJOP

Opstellen MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een planning waarin het onderhoud voor de komende 10 tot 15 jaar wordt vastgelegd. Het is wettelijk verplicht voor de VvE om een MJOP op te stellen.

Het is zowel voor bewoners als voor potentiële kopers van belang om te weten hoe de staat van het onderhoud van het complex is, wat de toekomstige verplichtingen zijn en of de kas voldoende gevuld is en wordt om toekomst onderhoud te kunnen bekostigen. Met een MJOP van Univeste kan dit gegarandeerd worden.

Voorbeeldschema Meerjarenonderhoudsplan


Voorbeeldschema Meerjarenonderhoudsplan

Wanneer u bezig bent met het MJOP opstellen komen allerlei vragen naar voren:

  • Wie koopt het werk in tegen een goede prijs-prestatie verhouding?
  • Wie gaat het werk uitvoeren?
  • Wie gaat de contracten aan?
  • Wie is kundig om de juistheid van uitvoering te controleren?
  • Wie durft alle risico’s van juiste uitvoering en zogenaamd onvoorzien meerwerk op zich te nemen?
  • Hoe bekostigen we de uitvoering van het plan?
  • Wie zorgt er voor dat de kosten en uitvoering van het MJOP binnen budget van de VvE blijven?

Door het MJOP door Univeste uit te laten voeren, kunt u deze zorgen aan de kant schuiven. Het MJOP van Univeste is volledig transparant, zowel financieel als technisch. Opgesteld naar realiteit, onderbouwd met bestekken en prijzen.

Mocht u vragen hebben over het opstellen van een MJOP, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ga naar stap 4: Betaling en financiering >

Terug