Uitvoering MJOP

Uitvoering MJOP

Eenmaal het MJOP opgesteld en de keuze gemaakt voor de vorm van de onderhoudsovereenkomst, kan er met de uitvoering gestart worden. Het gaat hierbij om véél geld van de (mede-)eigenaar(s). Het is zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Een partij als Univeste, met een onafhankelijke positie biedt hier uitkomst. 

In de opzet en opmaak van het MJOP hebben wij onderstaande vragen al verwerkt:

  • Wie koopt het werk in tegen een goede prijs-prestatie verhouding?
  • Wie gaat het werk uitvoeren?
  • Wie gaat de contracten aan?
  • Wie is kundig om de juistheid van uitvoering te controleren?
  • Wie durft alle risico’s van juiste uitvoering en zogenaamd onvoorzien meerwerk op zich te nemen?
  • Hoe financieren we de uitvoering van het plan?
  • Wie zorgt er voor dat de kosten en uitvoering van het MJOP binnen budget
 van de VvE blijven?

Door het MJOP door Univeste uit te laten voeren, kunt u deze zorgen aan de kant schuiven.

Overeenkomst VvE en Univeste
De VvE gaat met Univeste een overeenkomst aan, waarbij Univeste verantwoordelijk wordt voor de kosten en uitvoering van het MJOP. Dit kan op twee manieren: de VvE betaalt Univeste jaarlijks de begrote onderhoudsbedragen (1) of de VvE maakt gebruik van het unieke Univeste onderhoudsabonnement (2). Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk.

Kosten uitvoering MJOP
Het ene jaar van uitvoering vraagt meer begeleiding dan het andere jaar. Grote renovaties nemen nu eenmaal meer tijd in beslag dan de jaarlijkse inspectie.  Op basis van het 
MJOP wordt een kostenbegroting gemaakt. Deze kosten van uitvoering per jaar worden eenmalig bepaald en staan vast gedurende de uitvoeringsperiode vast. Ook bij de begeleiding van de uitvoering van het MJOP geen verrassing achteraf. De financiering kan ook worden opgenomen als onderdeel van het Univeste onderhoudsovereenkomst. 

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van het MJOP, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vraag een (gratis) adviesgesprek aan> 

Terug