Vaak is, om allerlei redenen, de kaspositie van de VvE onvoldoende om (achterstallig) onderhoud uit te voeren. Aanpassing van de servicelasten biedt op de korte termijn geen soelaas. Dit heeft immer pas op langere duur effect.Eenmalige bijstorting door de eigenaren kan alleen als dit unaniem geschiedt, hetgeen in de praktijk weinig kans van slagen heeft. Vanuit uw optiek is bijstorten een aantasting van uw liquiditeitspositie geen optie.Univeste biedt hierin de oplossing door hetMeerjarenonderhoud van de VvE te financieren waardoor een vaste (annuïtaire) verplichting ontstaat.

Artikel is gevonden in Groot eigenaar / belegger

Gerelateerde artikelen