Univeste heeft haar concept doorontwikkeld voor corporaties. Het concept biedt enerzijds een oplossing bij de wens om uit te ponden en biedt anderzijds zekerheid dat de verkochte woningen niet verwaarlozen zodat uw bezit zijn waarde blijft behouden.Voordat u woningen gaat uitponden wordt er een VvE opgericht. De VvE, met de daaraan wettelijk verbonden voorschriften, draagt zorg voor het onderhoud. De kosten van het onderhoud worden betaald vanuit de servicelasten. Univeste heeft een speciale splitsingsakte ontwikkeld die kan worden ingezet. Graag informeren wij u over dit Univeste plusconcept.

Artikel is gevonden in Corporatie

Gerelateerde artikelen