1. Kennismaking en inventarisatie woonwensen – Univeste Stappenplan

Tijdens het intakegesprek inventariseert Univeste samen met u de huidige staat van onderhoud, de financiële huishouding van de VvE en brengt Univeste op basis van gedane kennis en ervaring ideeën in.

Het geheel van huidige situatie en de woonwensen is de uitgangspositie voor het opstellen van de Meerjarenonderhoud- en investeringsbegroting.

Met alleen het in kaart brengen van het reguliere technische onderhoud voor nu en de toekomst is de VvE er niet. Om in te spelen op de wensen van de eigenaren van het complex is het belangrijk om gelijk de woonwensen op een rij te zetten.

De woonwensen dienen meegenomen te moeten worden in het MJOP, zodat er geen overbodig en/of dubbele kosten worden gemaakt.  Als voorbeeld van woonwensen kan worden gedacht aan het vernieuwen van de tochtige ramen, vervangen van de verwarmingsinstallatie voor een hoogrenderende installatie met lage kosten, maar ook het actualiseren van de kleurstelling.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan duurzaamheidsmaatregelen. Zo wordt ook economisch doorgerekend of het wellicht handiger is om over te gaan tot ketelvervanging in plaats van uitstellen, waarmee niet alleen geld wordt bespaard, maar ook het wooncomfort wordt verbeterd.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?