2. Technische opname van het complex – Univeste Stappenplan

Op basis van de inventarisatie en gemaakte afspraken tussen het bestuur en Univeste wordt bepaald welke onderdelen van het gebouw worden meegenomen in het MJOP. Wanneer er bijvoorbeeld een lopend onderhoudscontract aanwezig is voor de liftinstallatie met een onderliggende onderhoudsbegroting zullen wij deze buiten onze opname houden. De gegevens worden uiteraard wel financieel verwerkt voor het totale beeld.

Wij zullen de technische opname inplannen op een ochtend of middag. Alle vastgelegde bouwelementen worden dan door specialisten technisch beoordeeld. Er volgt dan een onderhoudsadvies. Univeste heeft een breed netwerk van technisch specialisten die kunnen worden ingeschakeld. Uiteraard staan wij ook altijd open voor partners die worden voorgesteld door de VvE.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?