3. Bestek beoordeling en samenstelling MJOP en liquiditeitsbegroting – Univeste Stappenplan

Na de technische opname gaan wij alle bestekken inhoudelijk en prijstechnisch beoordelen. Het kan zijn dat wij de technisch specialist een extra opdracht geven om een alternatief aan te bieden, om zo in een later stadium te kunnen komen tot een evenwichtig MJOP dat ook financieel haalbaar is.

In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is het onderhoud voor de komende 10 tot 15 jaar vastgelegd. Het is wettelijk verplicht voor de VvE om een MJOP op te stellen.

Het is zowel voor bewoners als voor potentiële kopers van belang om te weten hoe de staat van het onderhoud van het complex is, wat de toekomstige verplichtingen zijn en of de kas voldoende gevuld is en wordt om toekomst onderhoud te kunnen bekostigen. Met een MJOP van Univeste wordt dit gegarandeerd .

Als alle elementen, zowel qua investeringen als onderhoudscycli, zijn verwerkt in de MJOP, kijken wij ook wat de financiële consequenties zijn voor de VvE. Je kunt immers een prachtig plan maken, maar het moet ook betaalbaar zijn.  Omdat de benodigde en gevraagde investeringen meestal de beschikbare kaspositie overschrijden wordt gebruik gemaakt van het financieringsplan voor VvE’s.  Alle consequenties worden verwerkt in de Liquiditeitsbegroting. Zo weet de VvE exact hoe men er financieel voor staat, voor nu en in de toekomst.

Met Univeste is de VvE én technisch én financieel gezond. Voor nu en in de toekomst.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?