4. Bespreking plan met bestuur – Univeste Stappenplan

Nadat wij het MJOP en de onderliggende liquiditeitsbegroting hebben opgesteld gaan wij in bespreking met het bestuur en/of de beheerder. Tijdens dit overleg bespreken wij de technische oplossingen, onderliggende kosten en financiële gevolgen voor de VvE. Vaak is het zo dat er ook nog op basis van alternatieven een secundair plan wordt besproken. Vervolgens wordt het definitieve eindplan bepaald dat wij namens het bestuur zullen gaan presenteren aan de algemene ledenvergadering en ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?