6. Afstemming met financier(s), subsidie- en vergunning verstrekkers – Univeste Stappenplan

Als de Algemene ledenvergadering heeft ingestemd met het plan gaan wij het geheel afstemmen met de bank en verzorgen wij indien gewenst de eventuele  subsidieaanvraag. Ook kunnen wij begeleiden bij vergunningstrajecten.

Er wordt een uitgebreid financieringsdocument samengesteld met volledige onderbouwing naar de verstrekker(s) van het benodigde krediet om de uitvoering van de verduurzaming en onderhoud mogelijk te maken. Wij hebben dan na de toestemming van de Alv nog altijd zo’n 3 weken nodig om de financiering in orde te maken.

Omdat wij exact weten wat de financieringsmogelijkheden en acceptatiecriteria zijn hebben wij nog altijd onze voorgestelde plannen kunnen realiseren.

Betaling van de verduurzaming en onderhoud

Wanneer een eigenaar van een koopwoning zijn huis wil verduurzamen gaat hij/zij  naar de bank voor financiering/hypotheek of spreekt de spaarrekening hiervoor aan. Dit geldt voor iedereen, behalve voor de appartementseigenaar. Immers de schil en de installaties van het complex zijn onderdeel van de VvE. Dit is gelijk ook het grootste struikelblok.

De VvE heeft in verreweg de meeste gevallen onvoldoende geld in kas. Eenmalige stortingen zijn moeilijk realiseerbaar, omdat iedereen hier aan mee moet (kunnen) doen en verhogen van de servicekosten biedt voor de korte termijn geen soelaas omdat de uitvoering dan pas kan worden gerealiseerd als er voldoende gespaard is.  Er ontstaat zo een impasse welke direct leidt tot verwaarlozing, incourantheid en afnemend woonplezier.

Hoe los je dit nu op?

Feitelijk heel eenvoudig. Door net als ieder andere woningeigenaar het onderhoud en verduurzaming te financieren. Univeste heeft speciaal voor VvE’s een financiering ontwikkeld, die niet door de eigenaar, maar door de VvE wordt aangegaan.  De rente en aflossing wordt gewoon vanuit de servicelasten betaald.  Immers, een groot bestanddeel van de maandelijkse servicelasten is bestemd voor groot onderhoud.

Wellicht moeten de servicelasten wel wat worden aangepast. Aan de andere kant worden door verduurzaming uw stookkosten lager. Ook mag u de rente aftrekken in box 1, waardoor u netto niets meer gaat betalen.  Dus met Univeste hoeft niemand hoeft nu meer te wachten met het verduurzamen en verbeteren van het appartementencomplex.

Betaalbaar maken verduurzaming en onderhoud grootste struikelblok in de VvE, Univeste heeft de oplossing.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?