7. Contractvorming en uitbesteding werkzaamheden – Univeste Stappenplan

Als de MJOP is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en de financiering (indien van toepassing) is geregeld kunnen de gemaakte afspraken op papier worden bevestigd. Het gaat hierbij om véél geld van de (mede-)eigenaar(s). Het is zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. In de opzet en opmaak van het MJOP hebben wij onderstaande vragen al verwerkt en afgestemd met het bestuur van de VvE:

  • Wie koopt het werk in tegen een goede prijs-prestatie verhouding?
  • Wie gaat het werk uitvoeren?
  • Wie gaat de contracten aan?
  • Wie is kundig om de juistheid van uitvoering te controleren?
  • Wie durft alle risico’s van juiste uitvoering en zogenaamd onvoorzien meerwerk op zich te nemen?
  • Hoe financieren we de uitvoering van het plan?
  • Wie zorgt er voor dat de kosten en uitvoering van het MJOP binnen budget
 van de VvE blijven?

Door het MJOP door Univeste uit te laten voeren, kan de VvE deze zorgen aan de kant schuiven.

Wilt u weten hoe ons contract er uit ziet, download dan hier een voorbeeld zodat u exact weet wat u gaat krijgen.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?