8. Uitvoering, begeleiding en oplevering – Univeste Stappenplan

Als alles is besproken en is geregeld wordt er plan ten uitvoer gebracht. Wanneer het omvangrijke werkzaamheden betreft wordt een bouwteam gevormd.

Het bouwteam bestaat uit vertegenwoordiger(s) van de VvE, Univeste en de uitvoerende specialisten. Goede afstemming is van cruciaal belang om de overlast zoveel mogelijk te beperken, de (mede)eigenaren goed geïnformeerd te houden over te voortgang van de werkzaamheden en te komen tot een efficiënte workflow. Uiteindelijk wordt in de uitvoering het bewijs geleverd van de kwaliteit van het plan.

Univeste vertegenwoordigt in de uitvoering de belangen van de VvE en controleert de uitvoerende bedrijven op de uitvoering conform bestek en de geleverde kwaliteit.

Wilt u weten wat Univeste voor u en uw VvE kan betekenen?